Własne przekonania muzyczne

Niektórym ludziom trudno wyobrazić sobie świat bez dźwięków, słów, bez muzyki, bez tego wszystkiego, co nadaje otoczeniu jakąś otoczkę oryginalności. Są jednak tacy, którzy zdolność słuchania odebrano - czy to w wyniku choroby czy wypadku. Dla takich ludzi pojęcie "muzyka" samo w sobie jest abstrakcyjne i bardzo bolesne, choć oczywiście nie wszyscy nie mieli z nią kiedykolwiek styczności. Mimo to jednak wizja świata bez muzyki wydaje się wizją bolesną i trudną do zrozumienia, bo to właśnie muzyka jest tym, co nas nieustannie otacza i co ciągle nam towarzyszy. Nawet jeśli sami tego nie dostrzegamy, bo stała się już na tyle integralną częścią nas, że traktujemy ją jako coś normalnego, statycznego i niezmiennego. Tymczasem w wielu przypadkach okazuje się, że ludzie muzykę ignorują, a samą jej rolę w swoich życiu spłaszczają do minimum. Taka ignorancja faktu posiadania olbrzymiego daru, jakim jest właśnie muzyka, wynika z przemian społecznych, którym poddawane jest społeczeństwo w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku. Oczywiście nie można wykluczyć winy samych ludzi, którzy pośrednio przyczyniają się do stopniowego wypaczania właściwego obrazu piękna muzyki. Ale główną rolę w tym wypadku odgrywa jednak ogromny wpływ środowiska i innych ludzi na nasz odbiór muzyki, a więc i na kształtowanie się muzycznych gustów i przekonań. Jeśli sami za siebie nie zdecydujemy i jeśli sami nie określimy, czy wolimy być oryginalni czy iść za wolą mas - to zwyczajnie się w tym wszystkim po prostu zagubimy.


projektowanie logo | |